Vi tar hand om din ekonomi

M+ Konsult AB

är inte en traditionell redovisningsbyrå, vi fokuserar på att säkerställa att våra klienter har korrekta underlag för sina ekonomiska beslut, både på företagsnivå och på personlignivå. Vi åstadkommer detta genom att producera precisa och tydliga rapporter, tillhandahålla passande rådgivning och söka efter alla möjliga sätt att optimera företagets resurser. Vi strävar efter att skapa verkligt mervärde för våra klienter.

Planering

Under våra planeringstjänster erbjuder vi hjälp med att skapa en välfungerande affärsplan, utföra en noggrann budgetanalys samt vägleda dig i valet av företagsform som bäst passar dina förutsättningar.

Redovisning

Under våra Redovisningstjänster hittar du tjänster inom redovisning så som Bokföring, Lönehantering, Fakturering och Bokslut & Årsredovisning.

Skatt

Under våra Skattetjänster erbjuder vi traditionella tjänster så som Momsdeklaration och AGI, Inkomstdeklaration och Skatteplanering.

Avancerade Tjänster

Under våra Avancerade Tjänster hjälper vi dig att optimera olika arbetsflöden med hjälp av Pappersfri Redovisning, Smarta Mallar och Datasamordning.

Kommer du att vara en av vår familj?

Nöjda Kunder
0
Garanterade Tjänster
0 %
Aktivt Stöd
0 %
Specialist Ekonomer
0

Från vår leverantörslista

Från Vår Kundlista