Expertskattereglerna – förslag om utvidgad tidsgräns för skattelättnad

Regeringen har i budgetpropositionen för 2024 lagt fram ett förslag om att perioden för skattelättnad enligt de så kallade expertskattereglerna ska förlängas från fem till sju år. Förändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2024 för att gälla för vistelser i Sverige som påbörjats/påbörjas efter den 31 mars 2023. Vad innebär expertskatt? Den så […]