Beslut om sänkt skatt på arbete och pension

Nu har riksdagen beslutat om sänkning av skatten på arbetsinkomster och pension från den 1 januari 2024. Sänkningarna sker genom förändringar av jobbskatteavdraget och det förhöjda grundavdraget för pensionärer. Förstärkningen av jobbskatteavdraget kommer främst rikta sig till heltidsarbetande med låga och medelhöga inkomster och blir som störst vid en månadsinkomst på cirka 38 500 kronor. […]