Beslut om fulla arbetsgivaravgifter för 15-18 åringar.

I år kommer arbetsgivare att betala fulla arbetsgivaravgifter (31,42%) för sina anställda ungdomar som fyller 15 år och inte 18 år. Tidigare var det 10,21% för första 25 000 kr av månadslönen. قرار جديد: رسوم رب عمل الكاملة للشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عاماً هذا العام، سيكون على أصحاب العمل دفع رسوم […]