Förslag om utvidgat växa-stöd och beröva enskilda firmor stödet. Fom januari 2025.

Växa-Stöd innebär att enmansföretag kan få en nedsättning av arbetsgivaravgifterna (10,21% istället än 31,42%) när en första person anställs i företaget. I promemorian föreslås 1-  att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna utvidgas till att omfatta upp till två anställda. 2-  Att beloppsgränsen för hur stor ersättning som omfattas av nedsättningen höjs till 35 000 kronor per månad. Vilket innebär […]

Hej då papper! ett Beslut.

Beslut om slopat krav att spara pappersunderlag f.o.m. 2024/07/01. Riksdagen har sagt ja till förslaget nedan. Ett nytt förslag om att ta bort kravet på bevarande av Redovisningsunderlag (Kvitto, fakturor …mm) i original. I en proposition föreslår regeringen att kravet på att ursprungligt räkenskapsmaterial ska bevaras under viss tid tas bort. Lagändringarna föreslås träda i […]

Skattereduktion och Avdrag på Inkomstdeklaration 1

Skattereduktion och Avdrag på Inkomstdeklaration 1 Som fysiskperson kan du sänka din skatt i samband med inkomstdeklaration med:  Skattereduktion: En skattereduktion innebär att din slutliga skatt minskar med ett belopp som motsvarar det du får i skattereduktion. Några skattereduktioner finns förtryckta i din inkomstdeklaration. vill också uppmärksamma risken att förlora skattereduktioner om skatten inte räcker […]

Ett nytt förslag: Skattefri grundnivå för sparande på investerings sparkonto ISK (privatpersoner) och i Kapitalförsäkring (Företag). 

Regering förslår en skattefri grundnivå för sparande på investerings sparkonto ISK (privatpersoner) och i kapitalförsäkring (Företag).  Från och med den 1 januari 2025 är de första 300 tusen kr på investeringskonton blir skattefria. Det omfattar både investeringssparkonto ISK (privatpersoner) och kapitalförsäkring (Företag).  Som en personlig åsikt är att investeringen är ofta en effektiv lösning för […]

Utser en deklarationsombud.

För att utse en deklarationsombud för dig själv, din enskilda firma eller ditt företag, behöver du genomföra följande tio steg. BRA JOBBAT

Beslut om fulla arbetsgivaravgifter för 15-18 åringar.

I år kommer arbetsgivare att betala fulla arbetsgivaravgifter (31,42%) för sina anställda ungdomar som fyller 15 år och inte 18 år. Tidigare var det 10,21% för första 25 000 kr av månadslönen. قرار جديد: رسوم رب عمل الكاملة للشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عاماً هذا العام، سيكون على أصحاب العمل دفع رسوم […]

Beslut om sänkt skatt på arbete och pension

Nu har riksdagen beslutat om sänkning av skatten på arbetsinkomster och pension från den 1 januari 2024. Sänkningarna sker genom förändringar av jobbskatteavdraget och det förhöjda grundavdraget för pensionärer. Förstärkningen av jobbskatteavdraget kommer främst rikta sig till heltidsarbetande med låga och medelhöga inkomster och blir som störst vid en månadsinkomst på cirka 38 500 kronor. […]

Interna tjänster kan undantas från moms i ny momslag

Regeringen har överlämnat ett förslag till riksdagen om en ny och moderniserad mervärdesskattelag (NML). I propositionen behandlas särskilt frågan om moms på interna tjänster inom föreningslivet. Regeringens förslag innebär en större möjlighet för centralorganisationer att tillhandahålla interna tjänster utan moms till föreningarna vilket innebär att föreningarna inte belastas med en kostnad för moms. Förslaget föreslås […]

Nya momslagen – ny systematik och vissa materiella ändringar

Den 1 juli 2023 trädde den nya mervärdesskattelagen (2023:200) (NML) i kraft. Den nya lagen medför i huvudsak en ny systematik samt vissa materiella ändringar. Vi har sammanfattat huvuddragen av dessa samt hur den nya lagen kommer påverka svenska företags momshantering. NML har en ny systematik och disposition som i huvudsak stämmer överens med mervärdesskattedirektivet. […]

Nya regler för gränsöverskridande distansarbete från den 1 juli

Sverige har undertecknat ett nytt internationellt ramavtal gällande socialförsäkring vid distansarbete över landsgränserna. Överenskommelsen syftar till att utöka möjligheterna till gränsöverskridande distansarbete och trädde i kraft den 1 juli 2023. Detta är en komplettering till det nuvarande regelverket kring social trygghet inom EU. Till grund för ramavtalet ligger ökningen av distansarbete som har påskyndats avsevärt […]