Inlämning av Redovisningsunderlag

För att kunna betjäna er på bästa möjliga sätt och för att säkerställa att vi kan lämna in rapporterna till Skatteverket i tid och undvika eventuella böter och räntor, ber vi er vänligt (enligt det avtal som är gällande mellan oss) att lämna samtliga nödvändiga dokument inom 7 dagar efter perioden utgång.Tryck på länken för […]

Expertskattereglerna – förslag om utvidgad tidsgräns för skattelättnad

Regeringen har i budgetpropositionen för 2024 lagt fram ett förslag om att perioden för skattelättnad enligt de så kallade expertskattereglerna ska förlängas från fem till sju år. Förändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2024 för att gälla för vistelser i Sverige som påbörjats/påbörjas efter den 31 mars 2023. Vad innebär expertskatt? Den så […]

Total Tax Contribution – så visar bolagen sitt totala skattebidrag

Den globala skattemiljön har under lång tid varit under förändring och debatten om bolags skattebetalningar är ett återkommande tema i media. Genom att identifiera och mäta bolagets totala skattebidrag till de offentliga finanserna kan man på ett tydligt och enkelt sätt kommunicera verksamhetens totala bidrag till samhället. Läs om hur ramverket Total Tax Contribution används […]

Pelare II – regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen

Den 26 oktober 2023 överlämnade regeringen propositionen för de svenska reglerna avseende implementeringen av EU-direktivet för en global minimiskatt (tilläggsskatt för företag i stora koncerner) till riksdagen. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024. Vad har hänt hittills? OECD och G20 bedriver sedan några år tillbaka ett arbete inom det så […]