Interna tjänster kan undantas från moms i ny momslag

Regeringen har överlämnat ett förslag till riksdagen om en ny och moderniserad mervärdesskattelag (NML). I propositionen behandlas särskilt frågan om moms på interna tjänster inom föreningslivet. Regeringens förslag innebär en större möjlighet för centralorganisationer att tillhandahålla interna tjänster utan moms till föreningarna vilket innebär att föreningarna inte belastas med en kostnad för moms. Förslaget föreslås […]

Nya momslagen – ny systematik och vissa materiella ändringar

Den 1 juli 2023 trädde den nya mervärdesskattelagen (2023:200) (NML) i kraft. Den nya lagen medför i huvudsak en ny systematik samt vissa materiella ändringar. Vi har sammanfattat huvuddragen av dessa samt hur den nya lagen kommer påverka svenska företags momshantering. NML har en ny systematik och disposition som i huvudsak stämmer överens med mervärdesskattedirektivet. […]

Nya regler för gränsöverskridande distansarbete från den 1 juli

Sverige har undertecknat ett nytt internationellt ramavtal gällande socialförsäkring vid distansarbete över landsgränserna. Överenskommelsen syftar till att utöka möjligheterna till gränsöverskridande distansarbete och trädde i kraft den 1 juli 2023. Detta är en komplettering till det nuvarande regelverket kring social trygghet inom EU. Till grund för ramavtalet ligger ökningen av distansarbete som har påskyndats avsevärt […]