senaste nytt

Växa-Stöd innebär att enmansföretag kan få en nedsättning av arbetsgivaravgifterna (10,21% istället än 31,42%) när …

Beslut om slopat krav att spara pappersunderlag f.o.m. 2024/07/01. Riksdagen har sagt ja till förslaget …

Regering förslår en skattefri grundnivå för sparande på investerings sparkonto ISK (privatpersoner) och i kapitalförsäkring …

I år kommer arbetsgivare att betala fulla arbetsgivaravgifter (31,42%) för sina anställda ungdomar som fyller …

Nu har riksdagen beslutat om sänkning av skatten på arbetsinkomster och pension från den 1 …

Regeringen har i budgetpropositionen för 2024 lagt fram ett förslag om att perioden för skattelättnad …

Den globala skattemiljön har under lång tid varit under förändring och debatten om bolags skattebetalningar …

Den 26 oktober 2023 överlämnade regeringen propositionen för de svenska reglerna avseende implementeringen av EU-direktivet …

Regeringen har överlämnat ett förslag till riksdagen om en ny och moderniserad mervärdesskattelag (NML). I …