senaste nytt

Regeringen har överlämnat ett förslag till riksdagen om en ny och moderniserad mervärdesskattelag (NML). I …

Den 1 juli 2023 trädde den nya mervärdesskattelagen (2023:200) (NML) i kraft. Den nya lagen …

Sverige har undertecknat ett nytt internationellt ramavtal gällande socialförsäkring vid distansarbete över landsgränserna. Överenskommelsen syftar …